Pasze w gospodarstwie ekologicznym

Pasze dopuszczone względami formalnymi do wykorzystania w gospodarstwie ekologicznym powinny spełniać określone kryteria. Decydując się na chów ekologiczny niezbędne jest pełne zorientowanie w tym, co jest uznawane za paszę ekologiczną, a co nie może być dopuszczone.

Pasze ekologiczne w gospodarstwie

Przy produkcji ekologicznej dopuszcza się żywienie drobiu paszami ekologicznymi roślinnymi, produktami mlecznymi i mlekiem, rybami, skorupiakami i mięczakami, paszami mineralnymi, a także witaminowo-mineralnymi dodatkami. Istotne jest aby rośliny produkujące ziarno oraz nasiona, przeznaczone na pasze ekologiczne dla kur nie były modyfikowane genetycznie i pochodziły z certyfikowanych gospodarstw ekologicznych. W zależności od tego jak restrykcyjne są dane wymogi produkcji ekologicznej, w żywieniu zakłada się stosowanie od 70 do 80 % udziału składników pochodzących z produkcji ekologicznej.

Hodowla ekologiczna w oparciu o zboża

W produkcji pasz ekologicznych dla kur niosek dopuszcza się udział określonych zbóż, należą do nich ziarno: pszenicy, owsa, orkiszu, pszenżyta, sorga, prosa, kukurydzy i ryżu w postaci nierozdrobnionej. W przypadku owsa, pszenicy, kukurydzy i ryżu, ziarno może być także wykorzystywane w postaci rozdrobnionej, a z kolei jęczmień i żyto dopuszczalne są tylko w wersji rozdrobnionej. Na potrzeby pasz ekologicznych terminu rozdrobnienie używa się na określenie płatkowanego owsa, połamanych ziaren ryżu i ześrutowanych, pozostałych zbóż. Uzupełnieniem zbożowych składników żywienia w chowie ekologicznym mogą być otręby i kiełki kukurydzy, pszenicy oraz ryżu, a także gluten kukurydziany.

GMO, a pasze w gospodarstwach ekologicznych

W Polsce obrót ziarnem GMO jest niezgodny z prawem, takie wykorzystanie tego typu ziarna w gospodarstwach ekologicznych jest niedopuszczalne. Z tego też względu importowana kukurydza, czy też gluten kukurydziany nie mogą zostać wykorzystane w produkcji opierającej się o pasze ekologiczne. W ekologicznym żywieniu dopuszczona może zostać tylko kukurydza krajowa bądź inna, ale o potwierdzonym pochodzeniu i z wykluczeniem udziału GMO. Podobnie sytuacja kształtuje się z wykorzystaniem glutenu, stanowiącego produkt uboczny wyrobu skrobi. Całkowitą pewność wykorzystania składników wolnych od GMO znajdziecie Państwo w ofercie naszej firmy.

Inne rośliny w żywieniu ekologicznym

Jeśli chodzi o rośliny oleiste, w hodowli ekologicznej dopuszcza się wykorzystanie nasion rzepaku, lnu, soi, słonecznika oraz bawełny i sezamu. Wykorzystuje się także wytłoki rzepakowe bądź sojowe stanowiące produkt uboczny, uzyskiwany przy tłoczeniu oleju. Istotne jest aby wykluczyć rośliny genetycznie modyfikowane oraz wytłoki powstałe przy ekstrakcji rzepaku czy soi rozpuszczalnikami.

Pasze ekologiczne, które znajdują się w ofercie naszej firmy wykorzystują także, dopuszczone w Polsce rośliny motylkowe, takie jak łubin, groch, bób, ciecierzyca oraz wyka. W składzie pasz ekologicznych znajdują się także susze z traw: lucerny, koniczyny, jak również plewy, susze oraz wyciągi z roślin zielnych, susze z warzyw korzeniowych oraz przyprawy. Wśród produktów ubocznych jakie mogą znaleźć się w składzie pasz ekologicznych dla niosek znajdziemy melasę, białko izolowane z ziemniaków, a także susze z wytłoków jabłkowych i pomidorowych.

Gospodarstwo ekologiczne, a wykorzystanie pasz pochodzenia zwierzęcego

W certyfikowanym gospodarstwie ekologicznym możliwe jest wykorzystywanie pasz pochodzenia zwierzęcego, takich jak świeże mleko i jego przetwory. Do przetworów zaliczymy proszek z mleka odtłuszczonego, z serwatki, maślanki oraz białko serwatki ekstrahowane przy wykorzystaniu metod fizycznych, jak również laktoza i kazeina w formie sproszkowanej. Osobną grupę żywieniową tworzą ryby oraz mączka i olej rybny.

Jak suplementować zgodnie z wymogami?

Chów ekologiczny powinien być uzupełniany odpowiednimi i dostosowanymi do potrzeb zwierząt, makroelementami. Wśród dopuszczonych do użytku w gospodarstwach ekologicznych makroelementów znajdziemy surową sól kamienną, węglan sodowy, dwuwęglan sodowy oraz chlorek sodowy, jako źródła pozyskania wapnia. Źródłami fosforu mogą być: odfluorowany fosforan jedno i dwuwapniowy oraz fosforan dwuwapniowy z kości. Dodatkowo pasze ekologiczne dla kur niosek powinny być uzupełniane poprzez zapewnienie kurom swobodnego dostępu do żwiru wapiennego.

W produkcji ekologicznej dopuszcza się mikroelementy, prowitaminy i witaminy, lepiszcza, środki przeciwzbrylające, naturalne enzymy oraz naturalne mikroorganizmy, a także kwaśne konserwanty (do produkcji kiszonek). Ważne jest aby żaden składnik nie miał powiązań z produktami genetycznie modyfikowanymi).

Za podstawowe źródło substancji biologicznie aktywnych uznaje się witaminy występujące w paszach naturalnych. Przyjmuje się, że pokrywają one pełne zapotrzebowanie zwierząt, jeśli te mają dostęp do wybiegu i są karmione odpowiednio dobranymi paszami. W okresie zimowym poleca się jednak suplementację witaminami syntetycznymi A i D3. W razie potrzeby w gospodarstwach ekologicznych można wykorzystywać syntetyczne witaminy i prowitaminy, ale tylko jeśli ich skład chemiczny jest identyczny z witaminami z pasz naturalnych.