Hodowla ekologiczna – kwestie prawne

Kwestie prawne w hodowli ekologicznej mają szczególne znaczenie. Przepisy, tak krajowe, jak i unijne stanowią nieprzekraczalny wymóg, z którego przestrzeganiem musi liczyć się każdy hodowca, prowadzący chów ekologiczny.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1804/1999 z dnia 19 lipca 1999r. w zakresie środków żywienia zwierząt, czyli pasz, przewidywana jest pełna samowystarczalność oraz zapewnienie w dawce pokarmowej minimalnego 65% udziału zbóż. Rozporządzenie zakłada także pobieranie przez ptaki paszy w sposób naturalny, nie będący w żaden sposób wymuszonym.

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. zawiera szczegółowe warunki wytwarzania produktów rolnictwa ekologicznego. Ponadto określa one, iż pasze powinny być naturalne. Według przepisów wyznaczanych przez to rozporządzenie pasze ekologiczne nie mogą być oczyszczane metodami chemicznymi, pozyskiwane z użyciem inżynierii genetycznej oraz konserwowane poprzez fale magnetyczne czy napromieniowanie.

Pasze ekologiczne powinny być produkowane metodami w pełni ekologicznymi. Zgodnie z obowiązkami nałożonymi formalnie, pasze ekologiczne dla kur niosek nie mogą zawierać profilaktycznych leków mających zapobiegać kokcydiozie czy też stymulatorów wzrostu lub nieśności. Podobne obostrzenia obowiązują przy podawaniu zwierzętom wody.

W żadnych paszach, które można oficjalnie określać, jako pasze ekologiczne dla kur, nie można stosować:

  • kokcydiostatyków;
  • barwnikow syntetycznych;
  • antybiotyków paszowych;
  • konserwantów, przy czym wyjątek stanowią kwaśne konserwanty do produkcji kiszonek paszowych;
  • probiotyków;
  • substancji smakowo-zapachowych;
  • syntetycznych przeciwutleniaczy;
  • środków pobudzających apetyt;
  • pasz lub organizmów powstałych przy użyciu inżynierii genetycznej;
  • komponentów paszowych produkowanych z wykorzystaniem rozpuszczalników czy powstałych w wyniku ekstrakcji, np. wysokobiałkowe śruty poekstrakcyjne.

Jednym z najtrudniejszych warunków, jakie powinno spełnić gospodarstwo ekologiczne, prowadzące hodowlę drobiu jest zasada samowystarczalności. Większość z tego typu gospodarstw działa w oderwaniu od ziemi i szerszej działalności agrotechnicznej, skupiając się wyłącznie na zaopatrzeniu w pasze pochodzące z zewnątrz.

W naszej firmie zaopatrują się Państwo w pasze ekologiczne, uznawane przez jednostki certyfikujące. Zgłoszenie korzystania z określonych pasz, pochodzących z zakupu oraz uznanie ich i zatwierdzenie, przez jednostkę certyfikującą dane gospodarstwo, jest niezbędne do pozostania w systemie gospodarstw ekologicznych. Nie można jednak zapominać, że także te pasze, które zostały wyprodukowane w gospodarstwie ekologicznym hodowcy, muszą zostać zatwierdzone przez tą samą jednostkę certyfikującą.

Jeśli hodowca decyduje się na wykorzystanie pasz ekologicznych pochodzących zza granicy naszego kraju konieczne będzie uzyskanie poświadczenia pochodzenia i jakości. Podobne warunki muszą spełnić wykorzystywane w gospodarstwie ekologicznym rośliny dziko rosnące lub preparaty z nich powstałe.