O nas

Firma AMF Life została stworzona, jako odpowiedź na stale rosnącą potrzebę kompleksowej obsługi hodowców ekologicznych, poszukujących wsparcia w zakresie ekologicznego żywienia swoich stad. Oferowane przez naszą firmę produkty, głównie pasze ekologiczne dla kur niosek oraz pasze ekologiczne dla bydła i trzody chlewnej, stanowią odzwierciedlenie najbardziej aktualnych kierunków i tendencji w kompleksowym żywieniu zwierząt.

W całym procesie tworzenia receptur oraz doboru części składowych naszych produktów, zawsze kierujemy się dewizą: najpierw poznanie pełnego zapotrzebowanie, później zbadanie najefektywniejszych form jego pokryci, które będzie łączyło praktykę, teorię i dostępne technologie. Takie podejście zapewnia nam otrzymanie maksymalnych efektów produkcyjnych, gwarantujących zysk i zadowolenie klienta.

Wiedza i wykształcenie to podstawa

Hodowla ekologiczna to wymagający sektor, chcąc sprostać gwałtownie rosnącym oczekiwaniom rynku, stale doskonalimy się w doradztwie zootechnicznym. Nasze działania w tym obszarze sprowadzają się do:

 

Prowadzenia konsultacji dla klientów w zakresie prawidłowego żywienia oraz optymalizacji dawek pokarmowych;

 

Oceny istniejącej i możliwej do zdobycia bazy ekologicznych materiałów paszowych.

Przeprowadzania analizy systemów żywienia już wykorzystywanych u klientów.

Podejście indywidualne, gwarantuje zyski całościowe

Wiemy jak ciężko jest dbać o prawidłowy rozwój i dobrostan zwierząt, dlatego wspierając chów ekologiczny dbamy o każdy detal naszych działań. Tworząc receptury nowych mieszanek uzupełniających oraz prefiksów, za każdym razem bierzemy pod uwagę:

  • indywidualne czynniki fizjologiczne;

  • stan zdrowotny i kondycję poszczególnych zwierząt;

  • stopień zróżnicowania bądź wyrównania stada;

  • specyfikę zmienności jednostkowej dla wymagań pokarmowych.

Pełne wsparcie w zakresie formalnych przepisów prawa

Nasza firma gwarantuje swoim klientom indywidualne i pełne wsparcie w zakresie przestrzegania przepisów prawa, związanych z produkcją ekologiczną. Pomagamy łatwo i możliwie bezboleśnie wejść w system gospodarstw certyfikowanych, już na początku uświadamiając konieczność przestrzegania określonych przepisów krajowych i unijnych oraz analizując możliwości danego gospodarstwa. Nasi pracownicy są w pełni kompetentni aby doradzać na każdym etapie produkcji ekologicznej.

W codziennej pracy wykorzystujemy zasadę, korzystania tylko i wyłącznie ze składników o najlepszych parametrach, zapewniających wysoką jakość, pełną powtarzalność i wysoką dostępność w procesach fizjologicznych jakie zachodzą w organizmach zwierząt. Jednocześnie składniki uznane przez nas za odpowiednie do wykorzystania w produkcji pasz ekologicznych muszą być trwałe w procesie technologicznym produkcji, bezpieczne oraz innowacyjne.