Pasze ekologiczne dla kóz

Bezproblemowy dój zdrowych kóz

Maxima

dla maksymalnej wydajności zwierząt

Optima

wszechstronne pasze dla wysokiego zysku

Prima

Najlepsza cena przy wysokim poborze paszy

Przedstawiamy nową gamę pasz dla kóz firmy Reudink. Naszą ambicją jest produkowanie razem z Wami mleka w najlepszy możliwy sposób. Oferta opiera się na nowym podejściu żywieniowym. Najnowsza wiedza, doświadczenie i lata (własnych) badań doprowadziły do powstania nowej gamy pasz dla kóz.

Oferowane pasze dla owiec

  1. Eko owca pellet Z20 – Odpowiednie dla owiec; również dla jagniąt
  2. Eko jagnię Pellet Protein+ – Dla hodowców, którym przede wszystkim zależy na przyroście jagniąt
  3. Eko koźlę Tribestart – Odpowiednie dla młodych kóz we wczesnej fazie hodowli
  4. Eko koza Pellet Prima Z20 – Odpowiednie dla wszystkich kóz

Oferowane serie produktów dla kóz

Wszystkie pasze mają swoje specyficzne cechy, na których się wspólnie z Wami opieramy: bezproblemowy dój zdrowych kóz. Koncentrując się na lepszym oszacowaniu prędkości trawienia paszy objętościowej i kierując się zdrowiem żwacza, osiągamy najlepszą produkcję mleka, a Ty osiągasz najwyższy zysk z paszy. Każdy rolnik ma swoje własne cele, odpowiednie dla jego sposobu pracy i gospodarstwa.

W zależności od celu, można wybrać następujące pasze:

Produkty specjalne

Linia Select

obejmuje pasze wyprodukowane w celu zaspokojenia specjalnych potrzeb żywieniowych. Pasze te mogą być całkowicie dostosowane do konkretnych sytuacji lub do Waszych życzeń. Pasze Select dostarczane są w formie kostek, co gwarantuje ich dobre właściwości eksploatacyjne.

Linia Blendix

Mieszanki surowcowe w postaci mączki z minerałami lub bez minerałów, są zawsze kompozycjami dostosowanymi do potrzeb klienta. Dlatego też są one zawsze skomponowane zgodnie z Waszymi konkretnymi życzeniami i mogą być w każdej chwili dostosowane do Waszych życzeń.

O firmie Reudink

Holenderska firma Reudink której jesteśmy Polskim dystrybutorem specjalizuje się w oferowaniu kompletnych rozwiązań w zakresie pasz dla sektora ekologicznego. Dzięki ścisłej współpracy z klientami, oferujemy Wam konkretne rezultaty: zdrowsze stado i większą wydajność. Osiąga się to dzięki zindywidualizowanej ofercie i ukierunkowanemu podejściu wspieranemu przez wyspecjalizowanych i kompetentnych specjalistów.