Pasze ekologiczne w żywieniu bydła mlecznego

Fundament prawidłowego żywienia bydła mlecznego stanowi kompleksowe pokrycie zapotrzebowania na składniki pokarmowe. Uzależnienie dawki pokarmowej od stanu fizjologicznego danego zwierzęcia jest niezwykle ważne, gdyż zapotrzebowanie na określone składniki pokarmowe jest inne w poszczególnych okresach laktacji i zależy między innymi od masy ciała czy wielkości produkcji mleka.

Pasze ekologiczne w żywieniu bydła mlecznego

Dzięki naszym ekologicznym paszom uzyskujemy pewność odpowiedniego składu dawki paszowej. To z kolei zapobiega pojawianiu się w stadzie tak popularnych chorób jak zapalenie wymienia, wszelkie zaburzenia metaboliczne, m.in. zasadowica, kwasica, ketoza, tężyczka pastwiskowa, a także porażenie poporodowe oraz inne problemy związane z rozrodem. Pojawianie się tego typu schorzeń ma bezpośrednie przełożenie na uzyskiwana jakość mleka, a co za tym idzie odczuwaną przez hodowców ekonomikę produkcji mlecznej.

Czym kierować się w żywieniu bydła mlecznego?

Wykorzystując nawet najlepsze pasze ekologiczne dla krów, hodowcy nie są jednocześnie zwolnieni z konieczności przestrzegania pewnych zasad żywienia. Niezwykle istotne jest kompleksowe zaplanowanie i późniejsze prawidłowe wdrażanie oraz podtrzymywanie wszystkich początkowych założeń:

 • określenie występujących grup żywieniowych w stadzie;
 • odpowiednie zbilansowanie dawki paszowej, przy uwzględnieniu zapotrzebowania zwierzęcia na składniki pokarmowe, tj. białka, energii oraz witamin i minerałów;
 • uzależnienie ilości i składu zadawanej paszy od poziomu produkcji i stanu fizjologicznego- okres laktacji bądź zasuszenia.

Wybierając pasze ekologiczne dla bydła warto jest skorzystać z porad doradcy żywieniowego, który profesjonalnie sprawdzi dotychczasowe dawki żywieniowe i ustali nowe, dopasowane idealnie do potrzeb danego stada.

Przy wdrażaniu założonych zasad konieczne jest:

 • zadawanie paszy w kilku odpasach, najlepiej dwa lub trzy razy dziennie;
 • stopniowe przechodzenie na nowy rodzaj paszy (uwzględniając pasze ekologiczne) i równie powolne zmiany ilości podawanych dawek;
 • dokładne rozdrabnianie i mieszanie pasz, co ma zapobiegać wyjadaniu najlepszych i zostawianiu najmniej smacznych elementów paszy (istotne przy żywieniu TMR- pełnoporcjowa dawką).

W trakcie przeprowadzania zaplanowanych czynności konieczne jest:

 • wyeliminowanie nieświeżych lub nadpleśniałych fragmentów pasz;
 • podtrzymywanie higieny żłobu paszowego poprzez systematyczne sprzątanie niedojadów;
 • zapewnienie stałego dostępu do czystej wody;
 • umożliwienie pobierania odpowiednich składników mineralnych z lizawek;
 • kontrolowanie podjadania pasz krowom w pełnej laktacji przez krowy zasuszone.

Chów ekologiczny bydła mięsnego

Około 70% kosztów bezpośrednich związanych z produkcją żywca wołowego stanowią koszty żywienia bydła mięsnego. Tak duży udział procentowy sprawia, iż warto jest poświęcić temu elementowi produkcji szczególną uwagę.

Pasze ekologiczne dla bydła, które mogą Państwo znaleźć w naszej ofercie mają bezpośrednie przełożenie na efektywne żywienie bydła mięsnego. To z kolei wpływa na produkcyjność oraz oczywiście opłacalność produkcji wołowiny. Wykorzystanie odpowiednich pasz to także pozytywny wpływ na zdrowie i dobrostan w jakim utrzymywane są stada.

Zasady hodowli bydła mięsnego

Bydło stanowi grupę przeżuwaczy, u których procesy trawienne odbywają się w przedżołądkach i są oparte o symbiotyczne współdziałanie z pierwotniakami i bakteriami. To właśnie te mikroorganizmy umożliwiają bydłu efektywne wykorzystywanie pasz, szczególnie włóknistych, których krowa nie jest w stanie samodzielnie rozłożyć. Żywiąc bydło, w rzeczywistości żywimy drobnoustroje w żwaczu, których działanie dopiero umożliwia pobranie pokarmu przez bydło.

Pasze ekologiczne dla bydła dostarczające niezbędne składniki pokarmowe umożliwiają zwierzętom podtrzymanie głównych funkcji życiowych, zachowanie odpowiedniego poziomu aktywności fizycznej i produkcji, ale również umożliwiają wzrost, prawidłową reprodukcję oraz utrzymanie zdrowia.

Planując żywienie bydła mięsnego warto jest przestrzegać kilku generalnych zasad:

 • dawki pokarmowe bydła mięsnego powinny być bilansowane są na podstawie potrzeb pokarmowych zwierząt oraz składu chemicznego i jakości dostarczanych pasz;
 • konieczna jest maksymalizacja wykorzystania pasz ekologicznych, objętościowych przy jednoczesnym ograniczaniu drogich pasz treściwych;
 • bydło powinno mieć zapewnioną właściwą przestrzeń przy stole paszowym 75 cm dla mamek, 50 cm dla opasów), wszystkie osobniki ze stada muszą mieć możliwość pobierania paszy w tym samym czasie.

Planując i wdrażając nowe systemy żywieniowe w hodowli bydła mięsnego hodowcy zalecane jest korzystanie z pomocy doradcy żywieniowego.