Jak wprowadzić do hodowli żywienie paszami ekologicznymi?

Żywienie zwierząt hodowlanych, obok doboru gatunku i rasy oraz zachowania dobrostanu to triada najważniejszych elementów w hodowli. Odpowiednie żywienie stanowi fundamentalny warunek uzyskiwania dobrych wyników produkcyjnych do czego przecież jako hodowcy, dążymy. Jest to także ten fragment hodowli, w którym nie jesteśmy w stanie długoterminowo wprowadzać drobnych oszczędności, gdyż korzystanie z nieodpowiedniej paszy prędzej czy później odbije się na uzyskiwanych zyskach i na stanie zwierząt. Może także wystąpić sytuacja, w której zaniedbania w żywieniu nie będą łatwe i tanie do odwrócenia.

Jak bezproblemowo przestawić zwierzęta na pasze ekologiczne

Mogłoby się wydawać, że sprawa jest prosta- żywienie ekologiczne to żywienie zdrowsze, a więc przestawianie stada z pasz konwencjonalnych na ekologiczne nie powinno nastręczać żadnych trudności. Otóż nic bardziej mylnego. Żołądki zwierząt hodowlanych i ich układy trawienne nie są prostymi i nieskomplikowanymi narządami, reagują na każde zmiany w jakości, ilości czy składzie pasz. To, iż nie zawsze od razu reakcje te są widoczne gołym okiem, nie znaczy, że nie zachodzą, czy że ich wpływ na zdrowie i produktywność stada, jest mniejszy. Dlatego warto zadbać nie tylko o to co podajemy, ale i w jaki sposób.

Podstawowym warunkiem przy zmianie pasz w żywieniu całego stada jest zachowanie okresu przejściowego. Jest on niezbędny aby układ pokarmowy oczyścił się i dostosował do nowego rodzaju pasz. Niepotrzebne skracanie go lub wręcz pomijanie, w najlepszym przypadku obciąży niepotrzebnie zwierzęta, w najgorszym, spowoduje poważne problemy zdrowotne.

Nie tylko przechodzenie z jednej paszy na drugą, ekologiczną, powinno być racjonalnie wprowadzane. Także nagłe obcinanie dodatków paszowych, do których zwierzęta do tej pory były przez dłuższy okres przyzwyczajone jest zdecydowanie niezalecane. Organizm musi mieć czas dostosować się i nauczyć pobierać określone, potrzebne mu minerały i składniki, z innych, dostarczanych mu pasz.

Na co szczególnie zwrócić uwagę przy zmianie rodzaju pasz?

Przy zmianie żywienia i wprowadzaniu pasz ekologicznych należy wiąć pod uwagę to jak bardzo skład docelowych pasz różni się od składu pasz dotychczas wykorzystywanych. Im większe i bardziej drastyczne są różnice, tym okres wprowadzania nowej paszy powinien być dłuższy i mniej wystopniowany. Im płynniejsze przejście w podawaniu pasz, tym lepiej dla zwierząt.

Przy określeniu długości okresu przejściowego należy mieć na uwadze także gatunek i rasę zwierząt u których zmieniamy żywienie. Zdecydowanie dłuższy czas na przyzwyczajenie należy dać koniom, a krótszy świniom. Należy jednak pamiętać, że nawet to, iż układ pokarmowy danego zwierzęcia wydaje się bardziej dostosowany do zróżnicowanej paszy nie zwalnia nas jako hodowców, od wprowadzania okresu przejściowego.

Duże znaczenie będzie miał także stan fizjologiczny, zdrowie i kondycja, a także wiek stada i jego poszczególnych jednostek. Niebagatelny wpływ ma także pora roku i związany z tym częściowo sposób utrzymania zwierząt. Przy wykorzystywaniu wypasu, a więc dostarczaniu częściowo niezmiennego rodzaju pożywienia, zmiana pasz nie będzie aż tak drastyczna.

Biorąc pod uwagę złożoność każdej sytuacji związanej z wprowadzaniem pasz ekologicznych do poszczególnych stad, konieczne jest każdorazowe, indywidualne ocenianie konieczności i długości wprowadzania okresu przejściowego przy przechodzeniu na żywienie paszami ekologicznymi. Bardzo pomocne może okazać się skorzystanie z pomocy doradcy żywieniowego, który jak nikt inny będzie w stanie wspomóc hodowcę.

Dlaczego opłaca się wydawać więcej? Zyski z pasz ekologicznych

Pasze ekologiczne są droższe i dają mniej zauważalne i spektakularne efekty w krótkim okresie czasu. To niepodważalny fakt, którego istnieniu nie ma co zaprzeczać. Równocześnie otrzymujemy jednak źródło pewnego i zdrowego pożywienia, które w długim okresie czasowym pozwoli nam na ograniczenie wykorzystania dodatków paszowych różnego typu. Zbilansowane pasze ekologiczne są w stanie dostarczać organizmom zwierząt składników potrzebnych nie tylko przy przyroście masy, ale i umożliwiających zachowanie zdrowia.