Choroby oddechowe u cieląt a rodzaj ściółki

Straty w stadzie cieląt to jeden z tych elementów hodowli, który poza istotnym wymiarem ekonomicznym niesie ze sobą także aspekt utraty cennych, potencjalnych możliwości rozwoju ciekawych i wydajnych linii genetycznych. Przyjmuje się, że akceptowalny poziom upadków sięga około 5%, przy czym obecnie spora część hodowców odnotowuje w swoich stadach wyższe wyniki.
Za dwie najważniejsze przyczyny upadków uznaje się biegunki rozwijające się na tle infekcyjnym oraz schorzenia płuc i górnych dróg oddechowych. Przy obu wymienionych przyczynach rodzaj i jakość wykorzystywanej ściółki odgrywa istotną rolę. Oferowana przez naszą firmę ściółka może być rozwiązaniem.

Choroby oddechowe w stadach hodowlanych

Najczęściej pojawiającym się i siejącym największe spustoszenie w stadach cieląt jest tzw. Syndrom oddechowy, określany także jako BRD czy BRDC. Popularnie pojawiające się nazwy to także choroba z zatłoczenia czy choroba załadunkowa. Bardzo bogate nazewnictwo łączy się z czynnikami jakie najczęściej powodują chorobę i zaostrzają jej przebieg, bądź decydują o nawrotach. Pojawieniu się choroby sprzyja: nieodpowiedni klimat pomieszczeń inwentarskich, niewystarczające lub złej jakości żywienie, złe warunki utrzymania, w tym zbyt duże zatłoczenie, niezwalczane w stadzie robaczyce, stresujący transport oraz niewystarczający poziom odpojenia siarą. Czynnikiem wywołującym chorobę są wirusy, np. BRSV bądź bakteria, które w wyniku postępowania infekcji uszkadzają rzęski wyścielające oskrzela, na co z kolei nakłada się kolejna inwazja drobnoustrojów, wprowadzająca powikłania.

Czy to rzeczywiście tak duży problem? Jak wielu hodowców może się z nim zetknąć?

Obecnie ocenia się, że BRD dotyka około 30% cieląt ras mlecznych, i od 80 do 100% cieląt opasowych. Przyjmuje się, że średnio 25% cieląt przynajmniej raz w pierwszym roku życia będzie dotkniętych jakimś problemem ze strony infekcji układu oddechowego. Mniejsze przyrosty, większe nakłady na żywienie, eliminacja z hodowli- straty hodowcy w wyniku chorób układu oddechowego. Choroby układu oddechowego, w tym głównie BRD mają zdecydowanie negatywny wpływ na ogólną efektywność wykorzystania pasz, co w rezultacie wydatnie przekłada się na osiąganą szybkość wzrostu cieląt. Hodowca osiąga więc straty na poziomie wzrostu kosztów żywienia, znacznego wydłużenia okresu opasu oraz końcowej niższej masy ciała czy też opóźnionego pierwszego wycielenia. Co więcej leczenie w bardzo wielu przypadkach to tylko droga doraźna, choroba bowiem często nawraca, a w układzie oddechowym ozdrowieńców często zachodzą nieodwracalne zmiany, decydujące o późniejszym ogólnym osłabieniu organizmu, gorszych przyrostach i w konsekwencji upadkach. Przebycie BRD jest więc w wielu przypadkach równoznaczne z usunięciem określonych jednostek z dalszej hodowli. Koszty dla hodowcy są także podniesione o kwoty terapii weterynaryjnych.

Odpowiednie podejście do ochrony układu oddechowego cieląt ma więc kluczowe znaczenie przy osiąganej efektywności produkcyjnej stada i dalszych możliwościach hodowlanych, bez względu na to czy mamy do czynienia z hodowlą mięsną czy mleczną.

Wpływ ściółki na dobrostan cieląt

Za najważniejszy czynnik warunkujący pojawianie się syndromu oddechowego w określonych stadach uznaje się powszechnie środowisko życia cielęcia. Istotnym zagrożeniem jest nieodpowiedni skład powietrza w pomieszczeniach inwentarskich. Cielęta wykazują dużą wrażliwość na nieodpowiednie stężenia takich gazów jak tlenek siarki czy amoniak, które powstają albo przy zbyt dużym nagromadzeniu zwierząt bądź przy nieodpowiedniej i zbyt rzadko wymienianej ściółce. Zbyt duże nagromadzenie wymienionych gazów prowadzi do znaczącego upośledzenia funkcjonowania układu oddechowego, co staje się bezpośrednią przyczyną osłabienia odporności i infekcji, które stopniowo przeradzają się w poważniejsze stany chorobowe. Odpowiedniej jakości ściółka, m.in. taka jaką znajdziecie Państwo w naszym sklepie, wymieniana wystarczająco często jest w stanie znacząco ograniczyć stężenie niepożądanych gazów, wspierając jednocześnie utrzymanie odpowiedniego poziomu wilgotności. Nawet przy zwiększonej obsadzie zwierząt, odpowiednie podejście do kwestii wymiany ściółki i zapewnienie stale suchej jej warstwy pozwala na utrzymanie prawidłowych warunków, nie wpływających na pogorszenie stanu układu oddechowego cieląt. Podstawowym problemem jest jednak znalezienie takiej ściółki, która przy akceptowalnych kosztach zapewniałaby utrzymanie wilgotności na akceptowalnym poziomie. Obecnie możecie Państwo skorzystać z wyszukiwarki dostępnej na naszej stronie i wybrać jedną z opcji ściółki oferowanych przez naszą firmę.

Słoma a jej alternatywy

Odpowiednie podejście do kwestii wyboru i wykorzystywania określonego rodzaju ściółki przekłada się na wiele późniejszych decyzji. Do tej pory najczęściej wybieranym rodzajem ściółki była słoma, które pozyskiwanie było stosunkowo proste i tanie, a walory takie jak chłonność czy niwelowanie szkodliwych gazów na zadowalającym poziomie. Obecnie jednak, biorąc pod uwagę zwiększające się ceny produkcji roślinnej warto wziąć pod uwagę alternatywne rozwiązania, takie jak np. ściółka torfowa, która umożliwia podtrzymanie odpowiedniego poziomu wilgotności w pomieszczeniach przy  wysokich parametrach chłonności i działaniu antyseptycznym. Ściółka torfowa to jeden z flagowych produktów naszej firmy, warto więc zorientować się jakie możliwości  udostępniamy.